Ιωάννινα

Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου και Δράσεις ΕΞΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία

Χιμάρα

ΑΠΕ & ΕΞΕ στο Γυμνάσιο/Λύκειο Qazim Pali Borsh

Δρόπολη

ΑΠΕ & ΕΞΕ στο Πολιτιστικό Κτίριο Delvicjan

Διασυνοριακή Περιοχή

Δίκτυο Συνεργασίας για την Εξοικείωση μαθητών στην Βιώσιμη Ενέργεια

 • 01
  Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου και Δράσεις ΕΞΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία
  Ιωάννινα
 • 02
  ΑΠΕ & ΕΞΕ στο Γυμνάσιο/Λύκειο Qazim Pali Borsh
  Χιμάρα
 • 03
  ΑΠΕ & ΕΞΕ στο Πολιτιστικό Κτίριο Delvicjan
  Δρόπολη
 • 04
  Δίκτυο Συνεργασίας για την Εξοικείωση μαθητών στην Βιώσιμη Ενέργεια
  Διασυνοριακή Περιοχή

/ Διασυνοριακό Πλαίσιο Συνεργασίας

Εκπαιδεύοντας τους μαθητές στην Βιώσιμη Ενέργεια με Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

01

Αναλυτικός Σχεδιασμός

Συλλέγονται κατάλληλα δεδομένα από τις συμμετέχουσες περιοχές (Ήπειρος, Δρόπολη, Χιμάρα) και διαμορφώνεται ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης του Δικτύου Συνεργασίας στην Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας για την εκπαίδευση και εξοικείωση μαθητών στην βιώσιμη ενέργεια

02

Διαδραστικά Παιχνίδια

Πραγματοποιείται οργανωμένη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών ΤΠΕ και αναπτύσσονται διαδραστικά παιχνίδια και εφαρμογές για μαθητές και νέους της Ελλάδας και της Αλβανίας

03

Αξιοποίηση Μετρητικών Δεδομένων

Ενσωματώνονται τα επεξεργασμένα μετρητικά δεδομένα από τα πιλοτικά έργα σε Δρόπολη, Χιμάρα και Ιωάννινα και συνδέονται με τα Βιωματικά Εργαστήρια  που δημιουργούνται στις 3 πόλεις

/ Δράσεις

Δράσεις που υλοποιούνται

Οι Δράσεις χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: εκπαιδευτικά παιχνίδια, στα οποία οι μαθητές θα εκπαιδευτούν σε σύγχρονες τεχνολογίες βιώσιμης ενέργειας & ΤΠΕ, πολιτιστικά παιχνίδια στα οποία οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την πολιτιστική κληρονομιά
των τριών συμμετεχουσών περιοχών και ολόκληρης της διασυνοριακής περιοχής, αθλητικά παιχνίδια στα οποία θα διαγωνιστούν σε αθλήματα και σε διαδικτυακά τουρνουά που θα δημιουργηθούν στο δίκτυο
Completed Projects

3Πιλοτικά – επιδεικτικά Έργα

Πιλοτικά Έργα
Πραγματοποιούνται τρεις πιλοτικές / αναλυτικές μελέτες για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών ΑΠΕ/ΕΞΕ σε δημόσια συγκροτήματα κτηρίων και τον γύρω ανοικτό χώρο τους σε Ιωάννινα, Χιμάρα και Δρόπολη. Στη συνέχεια υλοποιούνται οι επενδύσεις μικρής κλίμακας σε τρία εμβληματικά και υψηλής ορατότητας συγκροτήματα κτιρίων.
Completed Projects

Πρωτοπόρες Δράσεις Δημοσιότητας

Πρωτοπόρες Δράσεις Δημοσιότητας
Αναπτύσσεται το Σχέδιο Επικοινωνίας που περιλαμβάνει:
• Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.) σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων
• Βίντεο για την παρουσίαση των παρεμβάσεων
• Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων των εταίρων
• Τέσσερα εργαστήρια (2 στα Ιωάννινα, 1 στη Χιμάρα, 1 στη Δρόπολη)
• Αξιολόγηση Πρωτοβουλιών Επικοινωνίας και Διάδοσης
Completed Projects

Συμμετοχή Σχολείων από Ελλάδα και Αλβανία

Συμμετοχή Σχολείων από Ελλάδα και Αλβανία
Αναλαμβάνονται κοινές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης του κοινού για την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ενέργειας στην περιοχή μέσω των παρακάτω δράσεων:
• Δημιουργία δικτύου σπουδαστών μέσω κοινών πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την αειφόρο ενέργεια
• Καινοτόμα διαδικτυακά εργαλεία για την ενεργοποίηση της συμμετοχής της τοπικής φοιτητικής κοινότητας μέσω παιχνιδιών που παρουσιάζουν τις αρχές της βιώσιμης ενέργειας

/ Διασυνοριακά Παιχνίδια

Παίξε και Συνεργάσου

“To έργο G.A.M.E.S. επικεντρώνεται στις πιλοτικές εφαρμογές μικρής κλίμακας επενδύσεων ΑΠΕ-ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια με μεγάλους ανοικτούς χώρους υψηλής επισκεψιμότητας, ιδιαίτερα από μαθητές”

ΚΑΠΕ

“To έργο ενισχύει τις συνεργασίες και την ανάληψη διασυνοριακών πρωτοβουλιών προκειμένου να παρακινηθούν οι νέοι, ιδίως οι μαθητές”

Περιφέρεια Ηπείρου

“Οι ανοιχτοί δημόσιοι χώροι γύρω από τρία (3) εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα (σε Ιωάννινα, Χιμάρα και Δρόπολη) λειτουργούν ως σημεία συνάντησης, παιχνιδιού και συνεργασίας για τους μαθητές”

National Agency of Natural Resources

/ Επικοινώνησε μαζί μας

Ποιο θα είναι το επόμενο
παιχνίδι συνεργασίας;

Το Εταιρικό Σχήμα θα σε συμπεριλάβει το δίκτυο συνεργασίας.

Image

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής

cres@cres.gr
+30 (210) 66 03 300